• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phạm Thị Anh Lê

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phạm Thị Anh Lê

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học của 2 tác giả Phạm Thị Anh Lê và Trần Đăng Hưng sẽ giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học; quy trình nghiên cứu khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu; thực hiện nghiên cứu;...

   28 p hdu 30/09/2018 200 1

 • Bài giảng Bất bình đẳng và phát triển - Châu Văn Thành

  Bài giảng Bất bình đẳng và phát triển - Châu Văn Thành

  Bài giảng Bất bình đẳng và phát triển hướng đến trình bày các nội dung cơ bản về thực tế quan hệ giữa bất bình đẳng và phát triển là gì; luận điểm về gia tăng bất bình đẳng ở thế giới đang phát triển thời đại toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   32 p hdu 30/09/2018 189 1

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 3 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 3 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 3: Các hình thức tổ chức và trình bày dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập bảng tần số và tần suất, tóm tắt bằng các bảng nhiều chiều, tóm tắt dữ liệu định tính bằng các chỉ số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p hdu 23/08/2018 227 1

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 5 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 5 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 5: Xác suất căn bản - Biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản về xác suất, biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung hi tiết.

   117 p hdu 23/08/2018 153 1

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 8 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 8 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 8: Kiểm định giả thiết về tham số thống kê hai tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định giả thiết về phương sai tổng thể, KĐGT về sự khác biệt giữa hai trung bình, KĐGT về tỷ lệ hai tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p hdu 23/08/2018 163 1

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 1 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 1 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 1: Giới thiệu về môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại thống kê, các phương pháp nghiên cứu thống kê, khái quát quá trình nghiên cứu trong thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p hdu 23/08/2018 187 1

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 9 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 9 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 9: Phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phân tích phương sai, phân tích phương sai một yếu tố, phân tích ANOVA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p hdu 23/08/2018 184 1

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 2 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 2 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thu thập dữ liệu, chọn mẫu và lý do phải chọn mẫu, chọn mẫu ngẫu nhiên, lựa chọn bằng số ngẫu nhiên, mẫu trong nghiên cứu thử nghiệm.

   48 p hdu 23/08/2018 200 1

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 6 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 6 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 6: Phân phối của tham số mẫu và khoảng tin cậy cho các tham số tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối của trung bình mẫu, phân phối ủa tỷ lệ mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p hdu 23/08/2018 189 1

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 4 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 4 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 4: Các đại lượng thống kê mô tả" cung cấp cho người học các kiến thức: Các số đo hướng tâm phổ biến, nhóm số đo phân bố, nhóm số đo độ phân tán, phân biệt tham số tổng thể và tham số mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p hdu 23/08/2018 181 1

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 7 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 7 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 7: Kiểm định giả thiết về tham số tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm giả thiết thống kê, các loại sai lầm và mức ý nghĩa, kiểm định giả thiết về trung bình một tổng thể... Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p hdu 23/08/2018 172 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số