• Ebook Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương: Phần 1

  Ebook Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương: Phần 1

  Cuốn sách " Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương" được xuất bản trong khuôn khổ chương trình quản trị nhà nước và cải cách hành chính. Phần 1 của cuốn sách trình bày những nội dung về khái lược vấn đề quyền của nhóm trong luật quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   227 p hdu 08/10/2016 243 2

 • Ebook Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương: Phần 2

  Ebook Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1. Phần 2 của cuốn sách "Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966, công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, 1966,...Mời các bạn cùng tham khảo

   313 p hdu 08/10/2016 245 2

 • Ebook Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển: Phần 1

  Ebook Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển" giới thiệu tới người học các kiến thức: các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với khoa học xã hội và nhân văn trong 10 năm qua; khoa học xã hội và nhân văn trong 10 năm đổi mới;... Mời các bạn các bạn cùng tham khảo.

   209 p hdu 08/10/2016 289 2

 • Ebook Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển: Phần 2

  Ebook Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Lý luận kinh tế Việt Nam mười năm đổi mới và phát triển, sử học Việt Nam qua 10 năm đổi mới, khoa học nghiên cứu con người trong tiến trình đổi mới của đất nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   176 p hdu 08/10/2016 281 2

 • Giáo trình Quản lý xã hội - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản lý xã hội - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản lý xã hội gồm 6 chương, nội dung trình bày tổng quan về xã hội và quản lý xã hội, chủ thể quản lý xã hội, các thiết chế cơ bản và các vấn đề nhà nước cần quan tâm trong quản lý xã hội, biến đổi xã hội, các nguyên tắc, phương pháp và hình thức quản lý xã hội của nhà nước, các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu trong...

   426 p hdu 08/10/2016 328 3

 • Ebook Xã hội học kinh tế (sách chuyên khảo): Phần 1

  Ebook Xã hội học kinh tế (sách chuyên khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xã hội học kinh tế (sách chuyên khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức của phần "Nhập môn xã hội học kinh tế" bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học kinh tế; sự ra đời của xã hội học kinh tế, tiếp cận thể chế trong xã hội học kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p hdu 07/10/2016 314 4

 • Ebook Xã hội học kinh tế (sách chuyên khảo): Phần 2

  Ebook Xã hội học kinh tế (sách chuyên khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách chuyên khảo "Xã hội học kinh tế", phần 2 - Xã hội học kinh tế thị trường cung cáp cho người đọc các nội dung: Thể chế và sự phối hợp hành vi, hành vi kinh tế và thể chế xã hội, xã hội học kinh tế ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p hdu 07/10/2016 275 3

 • Ebook Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học xã hội

  Ebook Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học xã hội

  Eook tập trung vào phát hiện, đánh giá và phân tích các tác động xã hội vùng của việc phát triển khu công nghiệp tới cộng đồng dân cư ở các địa phương xung quanh khu công nghiệp. Đồng thời giới thiệu một số kinh nghiệm của các nước Đông Á về tác động xã hội vùng của khu công nghiệp. Sau đây là phần 1 của ebook.

   68 p hdu 07/10/2016 314 2

 • Ebook Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam: Phần 2 - NXB Khoa học xã hội

  Ebook Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam: Phần 2 - NXB Khoa học xã hội

  Eook tập trung vào phát hiện, đánh giá và phân tích các tác động xã hội vùng của việc phát triển khu công nghiệp tới cộng đồng dân cư ở các địa phương xung quanh khu công nghiệp. Đồng thời giới thiệu một số kinh nghiệm của các nước Đông Á về tác động xã hội vùng của khu công nghiệp. Sau đây là phần 2 của ebook.

   46 p hdu 07/10/2016 269 2

 • Ebook Một số quan điểm xã hội học của Durkheim - Nguyễn Quý Thanh (chủ biên)

  Ebook Một số quan điểm xã hội học của Durkheim - Nguyễn Quý Thanh (chủ biên)

  Một số quan điểm xã hội học của Durkheim là cuốn ebook chuyên khảo hướng đến các sinh viên, nghiên cứu sinh các ngành xã hội học, tâm lý học, triết học, nghiên cứu tôn giáo, nghiên cứu giáo dục và các độc giả khác có quan tâm. Ebook này có kết cấu nội dung trình bày gồm 7 chương. Để tìm hiểu rõ hơn kiến thức trong từng chương học cũng như...

   243 p hdu 07/10/2016 298 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số