• Bài thuyết trình Xây dựng mặt đường ô tô

    Bài thuyết trình Xây dựng mặt đường ô tô

    Bài thuyết trình "Xây dựng mặt đường ô tô" gồm các nội dung chính như: Phân lớp và trình tự thi công, yêu cầu về vật liệu, nội dung thi công, kiểm tra và nghiệm thu. Mời các bạn cùng tham khảo!

     72 p hdu 22/08/2019 441 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số