• Đề cương môn học Xây dựng cầu

    Đề cương môn học Xây dựng cầu

    Đề cương môn học được biên soạn với các nội dung như: định vị mặt bằng, định vị móng, thi công móng, xây dựng mố trụ cầu, lao dầm, đúc dầm cho cầu bê tông cốt thép hay những biện pháp lắp ráp, xây dựng cầu thép.

     7 p hdu 28/11/2020 197 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số