• Quan hệ biện chứng giữa văn minh và văn hóa trong thời kỳ hội nhập

    Quan hệ biện chứng giữa văn minh và văn hóa trong thời kỳ hội nhập

    Thực chất, quá trình văn minh hóa không chỉ giản đơn là quá trình phát triển kinh tế và công nghệ hóa đơn thuần, mà còn phải phát xuất từ một thể chế chính trị - xã hội nhất định, từ các giá trị định hướng và các "khuôn mẫu văn hóa" cổ truyền - “Cổ mẫu” (Archetypes) đang chìm sâu trong nền văn hóa truyền thống, cùng với những yếu tố...

     5 p hdu 20/06/2017 95 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số