• Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể trình bày quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông; yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực; kế hoạch giáo dục; định hướng về nội dung giáo dục; định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; điều...

   53 p hdu 02/08/2022 84 0

 • Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Giới thiệu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Giới thiệu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu sau đây giới thiệu những nội dung tổng quan về mạng nơron như: Phân loại mạng nơron, thiết lập trọng số (Huấn luyện có giám sát, huấn luyện không giám sát, trọng số cố định), hàm kích hoạt, nơron MCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hdu 06/07/2022 90 0

 • Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Kết hợp mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Kết hợp mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Kết hợp mẫu trình bày những nội dung sau đây: Các thuật toán huấn luyện, mạng ký ức dị kết, mạng ký ức tự kết, mạng tự kết lặp, mạng ký ức kết hợp lưỡng hướng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   36 p hdu 06/07/2022 84 0

 • Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng này giới thiệu về các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu. Chương này trình bày các nội dung chính như: Mạng Hebb, Perceptron, Adaline, Madaline. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   40 p hdu 06/07/2022 79 0

 • Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học - PGS.TS Bảo Huy

  Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học - PGS.TS Bảo Huy

  Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học - PGS.TS Bảo Huy nhằm cung cấp và chia sẻ với người đọc về các vấn đề nói trên trong đó tập trung vào việc phân tích, làm rõ các chủ đề chính: Khái niệm khoa học, công nghệ; phương pháp luận tiếp cận khoa học; logic của tiến trình nghiên cứu;...

   62 p hdu 25/06/2022 73 0

 • Chuyên đề văn học Việt Nam hiện đại II: Văn học Việt Nam sau 1975 và các tác phẩm mới được đưa vào chương trình phổ thông

  Chuyên đề văn học Việt Nam hiện đại II: Văn học Việt Nam sau 1975 và các tác phẩm mới được đưa vào chương trình phổ thông

  "Chuyên đề văn học Việt Nam hiện đại II: Văn học Việt Nam sau 1975 và các tác phẩm mới được đưa vào chương trình phổ thông" có cấu trúc gồm 3 chương, trình bày các nội dung như sau: Văn học việt nam sau 1975 - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy; một số hiện tượng văn học - những tác giả, tác phẩm tiêu biểu; các tác phẩm văn học sau năm...

   76 p hdu 25/06/2022 74 0

 • Bài giảng Phong cách học Tiếng Việt

  Bài giảng Phong cách học Tiếng Việt

  Bài giảng Phong cách học tiếng Việt dành cho sinh viên bậc đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. Nội dung gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về phong cách và phong cách học; Các phong cách chức năng trong tiếng Việt; Các phương tiện và biện pháp tu từ trong tiếng Việt.

   77 p hdu 23/05/2022 88 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Toán 2

  Bài giảng Phương pháp dạy học Toán 2

  Nội dung chính của bài giảng được trình bày thành 5 chương và phần phục lục tài liệu đọc thêm, cụ thể: Hoạt động số học và đại số; Hoạt động hình học; Hoạt động tính toán và xử lý số liệu thống kê; Hoạt động ôn tập toán học; Hoạt động tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

   214 p hdu 23/05/2022 105 0

 • Bài giảng Quản lý trong giáo dục mầm non

  Bài giảng Quản lý trong giáo dục mầm non

  Bài giảng Quản lý trong giáo dục mầm non gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về quản lý giáo dục; Công tác quản lý trường mầm non; giáo viên mầm non và công tác quản lý nhóm lớp trong trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p hdu 23/05/2022 89 0

 • Bài giảng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Ngữ Văn

  Bài giảng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Ngữ Văn

  Bài giảng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Ngữ Văn gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ năng phân tích chương trình môn Ngữ văn ở trường THPT; Kỹ năng thiết kế bài dạy học môn Ngữ văn THPT; Kỹ năng đặt câu hỏi, ra bài tập môn Ngữ văn; Rèn luyện kỹ năng kiểm tra, đánh giá trong dạy học Ngữ văn ở trường THPT;...Mời...

   85 p hdu 23/05/2022 99 0

 • Bài giảng Thí nghiệm Vật lý phổ thông

  Bài giảng Thí nghiệm Vật lý phổ thông

  Bài giảng Thí nghiệm Vật lý phổ thông này giúp cho sinh viên hiểu được vai trò của thí nghiệm vật lý trong việc hình thành các khái niệm và xây dựng các định luật vật lý, ngoài ra cũng giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng kĩ xảo khi tiến hành thí nghiệm, giới thiệu các phương án thí nghiệm thường được sử dụng trong phổ thông, các dụng cụ thiết...

   147 p hdu 23/05/2022 85 0

 • Bài giảng Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non

  Bài giảng Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non

  Bài giảng Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về ngôn ngữ và sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non; Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non là một khoa học; Nhiệm vụ, hình thức và phương pháp phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non; Phát triển ngôn ngữ tuổi mẫu giáo;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p hdu 23/05/2022 88 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số