Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 3 - Lê Văn Dũng

Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 3 do Lê Văn Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khối tâm, chuyển động của vật rắn, mômen quán tính, mômen động lượng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.