Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 4 - Lê Văn Dũng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công và công suất, năng lượng, định luật bảo toàn năng lượng, động năng, trường lực thế, trường hấp dẫn, chuyển động trong trường hấp dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.