Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 2 - Lê Văn Dũng

Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các định luật Newton, các định lý động lượng, định luật bảo toàn động lượng, nguyên lý tương đối Gallileo. Mời các bạn cùng tham khảo.