• Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra định kì môn Lịch sử và Địa lý theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

  Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra định kì môn Lịch sử và Địa lý theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

  Dưới đây là Tài liệu tập huấn hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức thiết kế đề kiểm tra định kì môn Lịch sử và Địa lí Thông tư số 22/2016/TTBGDĐT; sau khi tập huấn mỗi giáo viên đều hiểu biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi 4 mức độ và đề kiểm tra định kì dựa trên Chuẩn kiến thức, kỹ...

   12 p hdu 25/06/2022 61 0

 • Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

  Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

  Tài liệu tập huấn hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức thiết kế đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. Sau khi tập huấn, mỗi giáo viên đều hiểu biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi / bài tập 4 mức độ và đề kiểm tra định kì dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ...

   27 p hdu 25/06/2022 58 0

 • Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học - Vụ Giáo dục Tiểu học

  Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học - Vụ Giáo dục Tiểu học

  "Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học" được biên soạn nhằm thực hiện Thông tư số 27/2020/TT -BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu trình bày các quan điểm về đánh giá học sinh tiểu học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực; mục đích, yêu cầu và nội dung, phương pháp đánh giá nhằm phát triển phẩm chất,...

   45 p hdu 25/06/2022 66 0

 • Tài liệu tập huấn Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học môn Toán

  Tài liệu tập huấn Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học môn Toán

  Mục tiêu chính của "Tài liệu tập huấn Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học môn Toán" này nhằm cung cấp một số cơ sở lí luận, cách thức đánh giá thường xuyên, cách thức lượng hóa các năng lực, phẩm chất và kết quả học tập các môn học qua đánh giá thường xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p hdu 22/06/2022 54 0

 • Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

  Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn đang cần tìm hiểu về những vấn đề trong đổi mới dạy...

   7 p hdu 22/06/2022 14 0

 • Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020

  Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020

  Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 nhằm quán triệt và cụ thể hoá các chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ...

   20 p hdu 22/06/2022 54 0

 • Kế hoạch giáo dục tháng 04 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

  Kế hoạch giáo dục tháng 04 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

  Mời các bạn cùng tham khảo kế hoạch giáo dục tháng 04 lứa tuổi Mẫu giáo lớn giúp cho các giáo viên mầm non trong quá trình tiến hành biên soạn chương trình giảng dạy.

   114 p hdu 24/06/2020 280 2

 • Kế hoạch giáo dục tháng 03 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

  Kế hoạch giáo dục tháng 03 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

  Kế hoạch giáo dục tháng 03 lứa tuổi Mẫu giáo lớn là tư liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên mầm non trong quá trình tiến hành biên soạn chương trình giảng dạy.

   128 p hdu 24/06/2020 310 1

 • Kế hoạch giáo dục tháng 05 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

  Kế hoạch giáo dục tháng 05 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

  Kế hoạch giáo dục tháng 05 lứa tuổi Mẫu giáo lớn thông tin đến các giáo viên mầm non tư liệu tham khảo chi tiết kế hoạch giảng dạy. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   78 p hdu 24/06/2020 284 1

 • Kế hoạch giáo dục tháng 10 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

  Kế hoạch giáo dục tháng 10 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

  Kế hoạch giáo dục tháng 10 lứa tuổi Mẫu giáo lớn là tư liệu tham khảo cho các giáo viên mầm non phục vụ quá trình biên soạn giáo á, bài giảng, chương trình giảng dạy cho trẻ tuổi mẫu giáo lớn.

   118 p hdu 24/06/2020 245 1

 • Kế hoạch giáo dục tháng 02 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

  Kế hoạch giáo dục tháng 02 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

  Với mục đích cung cấp tài liệu tham khảo cho các giáo viên mầm non trong quá trình tiến hành biên soạn bài giảng, giáo án giảng dạy, Tailieu.vn thông tin Kế hoạch giáo dục tháng 02 lứa tuổi Mẫu giáo lớn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   93 p hdu 24/06/2020 237 1

 • Kế hoạch giáo dục tháng 09 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

  Kế hoạch giáo dục tháng 09 lứa tuổi Mẫu giáo lớn

  Với mục tiêu giúp các giáo viên mầm non có thêm tư liệu tham khảo, phục vụ công tác giảng dạy, Tailieu.vn thông tin đến các bạn Kế hoạch giáo dục tháng 04 lứa tuổi Mẫu giáo lớn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hdu 24/06/2020 218 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số