• Ebook Triết học Hiện Sinh: Phần 1

  Ebook Triết học Hiện Sinh: Phần 1

  Cuốn Triết học Hiện Sinh của Trần Thái Đỉnh là một trong những cuốn sách mở cửa cho chúng ta vào nền tư tưởng chủ yếu của thế kỷ XX, vào sự tìm hiểu con người. Sách được chia làm 10 chương và được chia thành 2 phần. Ba chương đầu nói về lập trường của triết học Hiện Sinh, những đề tài chính của triết học Hiện Sinh và hai ngành của...

   187 p hdu 11/11/2022 87 0

 • Ebook Triết học Hiện Sinh: Phần 2

  Ebook Triết học Hiện Sinh: Phần 2

  Ebook Triết học Hiện Sinh: Phần 2 giới thiệu đến bạn đọc một số triết gia hiện sinh như: Jasper - Hiện sinh hướng về siêu việt, Marcel - Hiện sinh và huyền nhiệm, Sartre - Hiện sinh hư vô, Heidegger - Hiện sinh và hiện hữu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của ebook "Triết học Hiện Sinh".

   195 p hdu 11/11/2022 61 0

 • Ebook Chủ nghĩa hiện sinh: Lịch sử, sự hiện diện ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Chủ nghĩa hiện sinh: Lịch sử, sự hiện diện ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Chủ nghĩa hiện sinh: Lịch sử, sự hiện diện ở Việt Nam" có nội dung gồm 3 chương, cung cấp cho người đọc những nội dung chính về: Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa hiện sinh, triết học hiện sinh, sự hiện diện của triết học hiện sinh ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 để biết thêm các nội dung chi tiết.

   124 p hdu 11/11/2022 85 0

 • Ebook Chủ nghĩa hiện sinh: Lịch sử, sự hiện diện ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Chủ nghĩa hiện sinh: Lịch sử, sự hiện diện ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Chủ nghĩa hiện sinh: Lịch sử, sự hiện diện ở Việt Nam phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chủ nghĩa hiện sinh ở miền Nam Việt Nam trong những năm 60-70, chủ nghĩa hiện sinh hiện diện trong văn học Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 để biết thêm các nội dung chi tiết.

   84 p hdu 11/11/2022 93 0

 • Ebook Phê bình văn học thế hệ 1932 (Tập 2): Phần 1

  Ebook Phê bình văn học thế hệ 1932 (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Phê bình văn học thế hệ 1932 (Tập 2)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vụ án văn học thế hệ 1932; vụ án duy tâm duy vật; vụ án nghệ thuật vị nghệ thuật và vị nhân sinh; vụ án cô giáo MInh; vụ án của Hàn Mặc Tử; các khuynh hướng phê bình văn học tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   237 p hdu 11/11/2022 94 0

 • Ebook Phê bình văn học thế hệ 1932 (Tập 2): Phần 2

  Ebook Phê bình văn học thế hệ 1932 (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Phê bình văn học thế hệ 1932 (Tập 2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tiểu sử các nhà phê bình văn học như Phan Khôi; Nguyễn Văn Tố; Thiếu Sơn; Trần Thanh Mai; Lê Thanh; Trương Chính; Dương Quảng Hàm; Vũ Ngọc Phan; Nguyễn Đồng Chi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   312 p hdu 11/11/2022 83 0

 • Ebook Về thi pháp thơ Đường: Phần 1

  Ebook Về thi pháp thơ Đường: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Về thi pháp thơ Đường" trình bày những nội dung về: thời gian, không gian trong thơ Đường; vấn đề đối ngẫu trong thơ Đường luật; về trình tự phân tích một bài thơ bát cú Đường luật; bút pháp thơ ca Trung Quốc; thư pháp - nghệ thuật viết chữ đẹp; những thủ pháp bị động; tỉnh lược đại danh từ; tỉnh lược giới từ;...

   233 p hdu 11/11/2022 86 0

 • Ebook Về thi pháp thơ Đường: Phần 2

  Ebook Về thi pháp thơ Đường: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Về thi pháp thơ Đường" tiếp tục trình bày những nội dung về: sức quyến rũ của thơ Đường; cú pháp, cách dùng và ý tượng của thơ Đường; cú pháp độc lập, cú pháp động tác, cú pháp thống nhất; danh từ và ý tượng đơn giản; khuynh hướng tính chất của ý tượng giản đơn; động từ và ý tượng động thái; cách dùng...

   279 p hdu 11/11/2022 79 0

 • Ebook Những cấu trúc của thơ: Phần 1

  Ebook Những cấu trúc của thơ: Phần 1

  Cuốn sách "Những cấu trúc của thơ" giúp bạn đọc tìm hiểu một số cấu trúc của thơ (cấu trúc tổng thể, cấu trúc bộ phận) và qua đó muốn cùng bạn đọc quan niệm lại, tư duy lại một số vấn đề như: Thơ là gì? Cấu trúc của thơ là gì? Bài thơ, câu thơ, ngôn ngữ thơ, nhịp điệu thơ hôm nay ra sao? Quan hệ giữa câu thơ và dòng thơ, giữa câu thơ...

   162 p hdu 11/11/2022 80 1

 • Ebook Những cấu trúc của thơ: Phần 2

  Ebook Những cấu trúc của thơ: Phần 2

  Cuốn sách Những cấu trúc của thơ"" được tác giả bám sát những tác phẩm thơ đã được in lần đầu hoặc tái bản trên báo chí, ấn phẩm xuất bản nhằm tạo nên những mảnh ghép hoàn chỉnh; bến Mi Lăng - từ điểm nhìn địa - văn hóa; Đất nước - chuyển dịch ngôn từ; cấu tru câu thơ Lửa thiêng; Tế Hanh - tinh tế, trong trẻo. Mời các bạn cùng tham...

   93 p hdu 11/11/2022 79 1

 • Ebook Hoàn cảnh hậu hiện đại - Jean Francois Lyotard

  Ebook Hoàn cảnh hậu hiện đại - Jean Francois Lyotard

  Quyển sách "Hoàn cảnh hậu hiện đại" mang tính chất của một cương lĩnh. Nó mô tả sự biến chuyển từ Hiện đại sang Hậu-hiện đại: về phương diện xã hội học, những biến đổi nhanh chóng của xã hội tất yếu dẫn đến sự khủng hoảng về “tâm trạng” và hình thành nên một tâm thức mới: tâm thức hậu hiện đại; về phương diện triết học,...

   200 p hdu 11/11/2022 76 0

 • Ebook Phân tích tác phẩm văn học trung đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại: Phần 2

  Ebook Phân tích tác phẩm văn học trung đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Phân tích tác phẩm văn học trung đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại" tiếp tục trình bày những nội dung về các thể loại văn như Hịch, Cáo, Chiếu, Phú, Văn tế, Thư, Truyện truyền kì, Tiểu thuyết chương hồi; đặc điểm và phương pháp phân tích ngâm khúc; đặc điểm và phương pháp phân tích truyện thơ;... Mời các bạn cùng tham...

   146 p hdu 11/11/2022 114 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280888105vi