Ebook Những cấu trúc của thơ: Phần 1

Cuốn sách "Những cấu trúc của thơ" giúp bạn đọc tìm hiểu một số cấu trúc của thơ (cấu trúc tổng thể, cấu trúc bộ phận) và qua đó muốn cùng bạn đọc quan niệm lại, tư duy lại một số vấn đề như: Thơ là gì? Cấu trúc của thơ là gì? Bài thơ, câu thơ, ngôn ngữ thơ, nhịp điệu thơ hôm nay ra sao? Quan hệ giữa câu thơ và dòng thơ, giữa câu thơ và lời thơ (văn bản và ngôn bản)... Đó là những vấn đề, những cấp độ của thơ đang có biến đổi nhanh và rõ nét, làm nên diện mạo của thơ hôm nay. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1.