• Thiết kế hồ sơ học tập trong dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  Thiết kế hồ sơ học tập trong dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phát triển năng lực và phẩm chất người học. Theo đó, việc đa dạng hóa các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực là một hướng đi phù hợp với tinh thần đổi mới của chương trình Ngữ văn 2018. Tăng cường hoạt động học tập cho HS vì thế mà trở nên cần thiết.

   9 p hdu 27/03/2021 24 0

 • Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

  Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

  Để thực hiện tốt yêu cầu và mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới, bài viết xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu và thực tế quản lí hoạt động dạy học môn Ngữ văn tại các trường trung học phổ thông (THPT) hiện nay để đưa ra một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Ngữ văn như: Tổ chức xác định mục tiêu môn Ngữ...

   8 p hdu 27/03/2021 23 0

 • Phát triển tư duy phản biện trong dạy học môn Ngữ văn cho học sinh ở trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

  Phát triển tư duy phản biện trong dạy học môn Ngữ văn cho học sinh ở trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

  Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung trình bày một số vấn đề lý luận về tư duy phản biện, những thuận lợi và khó khăn trong việc phát huy năng lực tư duy phản biện trong giờ dạy học môn Ngữ văn tại các trường trung học phổ thông nói chung và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương nói riêng.

   8 p hdu 27/03/2021 20 0

 • Thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Bài viết phân tích thực trạng công tác quản lí hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lí khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn.

   6 p hdu 27/03/2021 21 0

 • Dạy học môn Ngữ văn cấp trung học cơ sở theo mô hình trường học mới

  Dạy học môn Ngữ văn cấp trung học cơ sở theo mô hình trường học mới

  Bài viết tập trung nghiên cứu làm rõ: Những điểm kế thừa và những điểm mới của tài liệu Hướng dẫn học Ngữ văn THCS, tiến trình tổ chức 5 hoạt động của mô hình theo quan điểm kiến tạo và định hướng phát triển năng lực của học sinh, tính mở và linh hoạt của mô hình.

   9 p hdu 27/03/2021 22 0

 • Mấy ý kiến về xác định các năng lực chuyên biệt trong dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông

  Mấy ý kiến về xác định các năng lực chuyên biệt trong dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông

  Bài viết nêu quan điểm cho rằng hiểu rằng năng lực chung là năng lực mà dạy học các môn cùng hình thành nên và năng lực chuyên biệt là năng lực của từng môn (ví dụ năng lực ngoại ngữ, năng lực làm toán, năng lực làm văn) là không đúng tinh thần giáo dục. Học môn ngữ văn đã đành là để biết “làm văn” nhưng làm văn không phải để viết các...

   7 p hdu 27/03/2021 21 0

 • Ebook Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 10: Phần 2

  Ebook Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 10: Phần 2

  Mỗi bài trong sách đều trình bày ngắn gọn về cuộc đời, sự nghiệp, phong cách, giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản được chọn dạy; đưa ra những gợi ý giúp học sinh nắm bắt được nội dung của các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa; đưa ra các dạng đề thường gặp và những gợi ý làm bài, giúp học sinh ôn luyện, nắm bắt được...

   84 p hdu 28/02/2021 49 0

 • Ebook Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 10: Phần 1

  Ebook Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 10: Phần 1

  Sách được cấu trúc theo đơn vị bài, tuân thủ theo trật tự của sách giáo khoa Ngữ Văn 10 tập 1. Các bài tổng kết đã được biên soạn kĩ trong sách giáo khoa nên sách này không biên soạn lại, mỗi bài còn lại được cấu trúc theo ba phần lớn: Kiến thức cơ bản, giải đáp câu hỏi và bài tập, bài tập tự luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p hdu 28/02/2021 50 0

 • Tinh thần từ bi trong truyện cổ Quan Âm Thị Kính

  Tinh thần từ bi trong truyện cổ Quan Âm Thị Kính

  Bài viết phân tích quan niệm từ bi nhìn từ góc độ Phật giáo; sự thể hiện tinh thần từ bi trong truyện; sự ảnh hưởng của nhân vật mang tính từ bi trong truyện và trong cuộc sống đời thường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc các nội dung bài viết.

   13 p hdu 30/03/2020 156 1

 • Ảnh hưởng của thần thoại đến lĩnh vực văn học và nghệ thuật của văn minh Hy Lạp cổ đại

  Ảnh hưởng của thần thoại đến lĩnh vực văn học và nghệ thuật của văn minh Hy Lạp cổ đại

  Thần thoại Hy Lạp không chỉ là di sản văn hóa của nhân dân Hy Lạp mà từ lâu đã trở thành một giá trị phổ biến vô cùng quý báu của gia tài văn hóa nhân loại. Thật vậy, hiếm có thần thoại của dân tộc nào trên thế giới lại luôn luôn tái sinh, luôn luôn có mặt, hiện diện trong đời sống hàng ngày như thần thoại Hy Lạp. Ngay từ khi mới xuất...

   13 p hdu 30/03/2020 173 1

 • Nhân vật chấn thương trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986-1995: Nhìn từ hệ chủ đề và một số cảm hứng

  Nhân vật chấn thương trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986-1995: Nhìn từ hệ chủ đề và một số cảm hứng

  Bài viết thông qua 5 tiểu thuyết nổi bật giai đoạn 1986-1995 để phân tích sâu về dạng nhân vật chấn thương ở thời kỳ này, nhìn từ hệ chủ đề và một số hảm hứng chính. Ở đó hình mẫu nhân vật chấn thương xuất hiện như một sự phản ánh và thấu cảm sâu sắc về bản thể con người, đặt trong hoàn cảnh đầy tính vấn đề của bấy giờ....

   8 p hdu 30/03/2020 118 1

 • Con người trong thơ mới

  Con người trong thơ mới

  Tài liệu phân tích con người qua cái nhìn rất mới mẻ và độc đáo trong thơ mới; con người là chuẩn mực của cái đẹp trong thơ mới, cái tôi cá nhân trong thơ mới; nỗi buồn, nỗi cô đơn, lạc lõng của con người trong thơ mới... Để nắm đầy đủ chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   6 p hdu 30/03/2020 120 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số