Ebook Phê bình văn học thế hệ 1932 (Tập 2): Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Phê bình văn học thế hệ 1932 (Tập 2)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vụ án văn học thế hệ 1932; vụ án duy tâm duy vật; vụ án nghệ thuật vị nghệ thuật và vị nhân sinh; vụ án cô giáo MInh; vụ án của Hàn Mặc Tử; các khuynh hướng phê bình văn học tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!