Giáo trình Đánh giá trong giáo dục mầm non: Phần 1

Giáo trình Đánh giá trong giáo dục mầm non được biên soạn thành 7 chương. Phần 1 giáo trình sau đây gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 một số vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục mầm non, chương 2 đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, đánh giá chương trình giáo dục mầm non, đánh giá hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo.