Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Tôn Quang Toại

Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 Cây, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm Cây; Các tính chất cơ bản của Cây; Cây khung của đồ thị; Cây khung nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!