Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Tôn Quang Toại

Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 Tìm kiếm trên đồ thị, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số khái niệm; Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng; Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu. Mời các bạn cùng tham khảo!