Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Tôn Quang Toại

Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 Đường đi ngắn nhất trên đồ thị, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các khái niệm mở đầu; Phát biểu bài toán; Thuật toán Dijkstra ;Thuật toán Ford – Bellman; Thuật toán Floyd. Mời các bạn cùng tham khảo!