• Đề cương môn học Công nghệ sinh học môi trường

    Đề cương môn học Công nghệ sinh học môi trường

    Mời các bạn cùng tham khảo đề cương môn học Công nghệ sinh học môi trường với các nội dung: khái niệm và quy luật cơ bản của công nghệ sinh học trong trong môi trường; vấn đề ô nhiễm môi trường, sự cạn kiệt và tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên; nguồn năng lượng thiên nhiên, năng lượng sinh học và hiệu quả sử dụng; ứng dụng công nghệ...

     5 p hdu 30/03/2020 162 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số