• Ebook Cơ sở sinh học vi sinh vật (Tập 2): Phần 1

  Ebook Cơ sở sinh học vi sinh vật (Tập 2): Phần 1

  Nội dung cuốn sách đề cập nhiều kiến thức mới về công nghệ vi sinh và công nghệ sinh học, các quá trình lên men, quang hợp cố định đạm, các quá trình thông tin di truyền ở vi sinh vật và những vấn đề chủ yếu của miễn dịch học, sinh thái học vi sinh vật. Phần 1 cuốn sách trình bày quá trình lên men, vi khuẩn quang hợp và cố định đạm.

   124 p hdu 27/06/2022 21 0

 • Ebook Cơ sở sinh học vi sinh vật (Tập 2): Phần 2

  Ebook Cơ sở sinh học vi sinh vật (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách trình bày nội dung di truyền và biến dị ở vi sinh vật, đại cương về quá trình nhiễm khuẩn và miễn dịch, đại cương về sinh thái học vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p hdu 27/06/2022 20 0

 • Giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp - PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (chủ biên)

  Giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp - PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (chủ biên)

  Giáo trình "Vi sinh vật học công nghiệp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Virus, các nhóm vi sinh vật, sinh lý học vi sinh vật, di truyền vi sinh vật, ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật và sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p hdu 27/06/2022 22 0

 • Ebook Plant physiological ecology

  Ebook Plant physiological ecology

  In the decade that has passed since the first edition of this book, the global environment has changed rapidly. Even the most steadfast ‘‘deny-ers’’ have come to accept that atmospheric CO2 enrichment and global warming pose serious challenges to life on Earth.

   623 p hdu 25/06/2022 15 0

 • Giáo trình Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi: Phần 1

  Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chăn nuôi thú y tuyến cơ sở, tăng nguồn tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật trong ngành, Trường trung học Nông nghiệp Hà Nội biên soạn Giáo trình Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi. Phần 1 của giáo trình gồm các nội dung chính sau: Đại cương về vi khuẩn và virus, cấu tạo và sinh lý của vi...

   171 p hdu 25/06/2022 23 0

 • Giáo trình Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi: Phần 2

  Giáo trình Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bệnh truyền nhiễm ở trâu bò, bệnh tụ huyết trùng trâu bò, bệnh ở loài lợn, bệnh dịch tả lợn, bệnh truyền nhiễm ở gia cầm, bệnh truyền nhiễm của chó và mèo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   182 p hdu 25/06/2022 23 0

 • Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật: Phần 1

  Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các phương pháp nghiên cứu thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức của 3 chương đầu tiên bao gồm: Các phương pháp nghiên cứu hệ thực vật, các phương pháp phân loại, các phương pháp nghiên cứu thảm thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p hdu 25/06/2022 20 0

 • Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật: Phần 2

  Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các phương pháp nghiên cứu thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp nghiên cứu phần dưới mặt đất của các thực vật riêng biệt và của quần xã thực vật, phương pháp nghiên cứu đa dạng thực vật, phương pháp nghiên cứu thực vật học dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p hdu 25/06/2022 21 0

 • Ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng - Phần 1

  Ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng - Phần 1

  Phần 1 của ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Đặc điểm cấu trúc bộ gen và gen của prokaryote và eukaryote, bản đồ di truyền, phân tích dữ liệu di truyền và phương pháp dựng cây phân loại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p hdu 25/06/2022 16 0

 • Ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng - Phần 2

  Ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên lý kỹ thuật gen, phương pháp PCR và các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sinh học phân tử, ứng dụng kỹ thuật gen trong y học và chẩn đoán, kỹ thuật gen ứng dụng trong thực tiễn sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   173 p hdu 25/06/2022 17 0

 • Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 2

  Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Công nghệ tế bào phôi động vật" tiếp tục trình bày những nội dung về: kỹ thuật cấy nhân để tạo dòng vô tính ở cá; cấy truyền phôi; vi thao tác phôi động vật có vú; vấn đề tạo dòng vô tính và bản sao (cloning) cơ thể động vật; công nghệ tế bào gốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p hdu 25/06/2022 19 0

 • Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 1

  Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Công nghệ tế bào phôi động vật" gồm 3 chương trình bày những nội dung về: trinh sản, hiện tượng trinh sản tự nhiên và trinh sản thực nghiệm; mẫu sinh và các ứng dụng của mẫu sinh thực nghiệm; biệt hóa giới tính động vật và cơ chế phân tử của biệt hóa giới tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p hdu 25/06/2022 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số