• Một số vấn đề về phát triển năng lực tổ chức hoạt động tạo hình cho sinh viên Đại học Sư phạm ngành Giáo dục mầm non trong bối cảnh giáo dục hội nhập quốc tế

  Một số vấn đề về phát triển năng lực tổ chức hoạt động tạo hình cho sinh viên Đại học Sư phạm ngành Giáo dục mầm non trong bối cảnh giáo dục hội nhập quốc tế

  Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để nghiên cứu, phân tích tổng quan vấn đề, xây dựng hệ thống lí luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động tạo hình cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục mầm non.

   8 p hdu 28/12/2021 134 0

 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa chương trình giáo dục mầm non với giáo viên mầm non

  Nghiên cứu mối quan hệ giữa chương trình giáo dục mầm non với giáo viên mầm non

  Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, hệ thống tài liệu và điều tra bằng phiếu hỏi làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn mối quan hệ giữa chương trình với giáo viên mầm non. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chương trình giáo dục mầm non với giáo viên mầm non có mối quan hệ qua lại, bổ sung lẫn cho nhau tạo thành...

   12 p hdu 28/12/2021 140 0

 • Đào tạo giáo viên mầm non ở một số nước trên thế giới và Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Đào tạo giáo viên mầm non ở một số nước trên thế giới và Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Bài viết cho thấy, Chất lượng đào tạo cũng như quản lí chặt chẽ đầu ra của giáo viên mầm non ở những nước phát triển cao hơn hẳn so với các nước đang phát triển. Việt Nam là một nước đang phát triển nên cần phải có những đổi mới và học hỏi kinh nghiệm trong đào tạo giáo viên mầm non nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên mầm...

   11 p hdu 28/12/2021 146 0

 • Đào tạo giáo viên mầm non dựa trên khung năng lực giáo viên mầm non khu vực Đông Nam Á

  Đào tạo giáo viên mầm non dựa trên khung năng lực giáo viên mầm non khu vực Đông Nam Á

  Trong bài viết này tập trung giới thiệu khung năng lực giáo viên mầm non khu vực Đông Nam Á gồm 4 nhóm năng lực với 7 năng lực trọng tâm, từ đó khuyến nghị việc vận dụng từng nhóm năng lực này vào chương trình đào tạo giáo viên mầm non tại các trường Cao đẳng, Đại học của Việt Nam góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo đáp ứng yêu...

   11 p hdu 28/12/2021 108 0

 • Bài giảng Tổ chức trò chơi dân gian - Trịnh Thị Ngà

  Bài giảng Tổ chức trò chơi dân gian - Trịnh Thị Ngà

  Bài giảng Tổ chức trò chơi dân gian - Trịnh Thị Ngà có cấu trúc gồm 4 chương trình bày những nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung về hoạt động vui chơi, phương pháp hướng dẫn các loại trò chơi ở trường mần non, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi ở trường mầm non, đánh giá hoạt động vui chơi ở trường mầm non. Mời các bạn cùng tham...

   19 p hdu 25/10/2021 226 0

 • Bài giảng Phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ thông qua việc đọc sách

  Bài giảng Phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ thông qua việc đọc sách

  Nội dung bài giảng của Nguyễn Thị Mai Hương trình bày về những khái niệm liên quan đến trí tuệ cảm xúc, đặc điểm nhân cách của học sinh đầu cấp tiểu học, vai trò của trí tuệ cảm xúc đối với trẻ tiền tiểu học và phương pháp đọc sách cho trẻ.

   19 p hdu 25/10/2021 167 0

 • Giáo trình nghề Giáo viên mầm non

  Giáo trình nghề Giáo viên mầm non

  Giáo trình gồm có 2 chương cung cấp cho người học những kiến thức về hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non và nhân cách và nghề giáo viên mầm non. Những nội dung chính được trình bày trong giáo trình gồm: Khái niệm về nghề và nghề giáo viên mầm non, nhiệm vụ của giáo viên mầm non trong trường mầm non, hoạt động sư phạm của giáo viên mầm...

   81 p hdu 30/05/2021 279 0

 • Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái L, M, N – Nguyễn Thị Ánh Dương

  Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái L, M, N – Nguyễn Thị Ánh Dương

  "Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái L, M, N – Nguyễn Thị Ánh Dương" là tư liệu tham khảo hữu ích đối với quý giáo viên mầm trong quá trình biên soạn bài giảng phục vụ giảng dạy cho trẻ 5-6 tuổi. Mời quý giáo viên cùng tham khảo!

   20 p hdu 26/12/2020 187 0

 • Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái S-X

  Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái S-X

  "Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái S-X" phục vụ cho giáo viên mầm non trong hoạt động biên soạn giáo án, bài giảng phục vụ dạy học hiệu quả hơn.

   9 p hdu 26/12/2020 265 0

 • Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái L-H-K

  Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái L-H-K

  "Bài giảng Mầm non: Làm quen chữ cái L-H-K" được biên soạn với mục tiêu giúp phát triển năng lực ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua các chữ cái L, H, K. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hdu 26/12/2020 237 0

 • Bài giảng Mầm non: Chữ cái B, D, Đ

  Bài giảng Mầm non: Chữ cái B, D, Đ

  "Bài giảng Mầm non: Chữ cái B, D, Đ" là tư liệu tham khảo hữu ích đối với quý giáo viên mầm trong quá trình biên soạn bài giảng phục vụ giảng dạy.

   26 p hdu 26/12/2020 221 0

 • Bài giảng Mầm non: Trò chơi Chiếc nón kỳ diệu

  Bài giảng Mầm non: Trò chơi Chiếc nón kỳ diệu

  "Bài giảng Mầm non: Trò chơi Chiếc nón kỳ diệu" được biên soạn với mục tiêu giúp trẻ mầm non nâng cao năng lực nhận thức qua trò chơi Chiếc nón kỳ diệu và tìm hiểu một số loại trái cây như nho, lựu, lê, me, ngô.

   13 p hdu 26/12/2020 243 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280858086vi