• Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông trình bày các nội dung: Vấn đề kiến thức cơ bản trong dạy học Địa lý, vấn đề tư duy địa lý và phương pháp phát triển tư duy địa lý, vấn đề giảng dạy địa lý tự nhiên, vấn đề giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội ở THPT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   162 p hdu 25/06/2022 113 0

 • Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách ột số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông trình bày các nội dung: Vấn đề giảng dạy Địa lý địa phương ở các trường phổ thống; vấn đề thiết kế bài giảng trong dạy - học Địa lý ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p hdu 25/06/2022 106 0

 • Giáo trình Tài liệu bồi dưỡng phương pháp dạy học

  Giáo trình Tài liệu bồi dưỡng phương pháp dạy học

  "Tài liệu bồi dưỡng phương pháp dạy học" với mục tiêu nhằm giúp các học viên, là các giảng viên thuộc các trường cao đẳng và đại học sư phạm mở rộng và nâng cao hiểu biết và năng lực về việc tổ chức, thực hiện và lãnh đạo quá trình dạy và học trong việc đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và đại học. Mục tiêu chính là việc giúp...

   117 p hdu 25/06/2022 125 0

 • Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 1

  Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực)" do NXB Đại học Sư phạm phát hành trình bày cơ sở lý luận về phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam, miền Bắc và Đông bắc Bắc bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p hdu 25/06/2022 127 0

 • Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 2

  Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Miền Tây bắc và Bắc trung bộ, miền Nam trung bộ và Nam bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p hdu 25/06/2022 111 0

 • Ebook Địa lý du lịch: Phần 1

  Ebook Địa lý du lịch: Phần 1

  Ebook "Địa lý du lịch: Phần 1" có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu địa lý du lịch. Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch. Chương 3: Tổ chức lãnh thổ du lịch.

   129 p hdu 25/06/2022 119 0

 • Ebook Địa lý du lịch: Phần 2

  Ebook Địa lý du lịch: Phần 2

  Ebook "Địa lý du lịch: Phần 2" có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Vùng du lịch Bắc Bộ. Chương 2: Vùng du lịch Bắc Trung Bộ. Chương 3: Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   129 p hdu 25/06/2022 114 0

 • Ebook Phương pháp dạy học Địa lý - NXB Đại học Sư phạm

  Ebook Phương pháp dạy học Địa lý - NXB Đại học Sư phạm

  Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1 nêu những vấn đề chung trong dạy học Địa lý ở Trung học cơ sở, nhấn mạnh đến những nét đặc trưng trong dạy học Địa lý ở miền núi. Ba chương tiếp theo nói về các phương pháp dùng lời, các phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan, hướng dẫn học sinh tìm hiểu địa phương. Ba chương này đề...

   183 p hdu 25/06/2022 94 0

 • Ebook Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Âu, châu Á - Phần 1

  Ebook Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Âu, châu Á - Phần 1

  Cuốn sách "Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới - châu Âu, châu Á" giới thiệu khái quát những thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ thuộc khu vực châu Âu, châu Á như: điều kiện địa lý, tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, văn hóa - xã hội,... Sách được chia thành 2 phần, trong phần 1 sẽ giới thiệu về các nước...

   116 p hdu 25/06/2022 39 0

 • Ebook Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Âu, châu Á - Phần 2

  Ebook Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Âu, châu Á - Phần 2

  Trong phần 2 của cuốn sách "Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới - châu Âu, châu Á", chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều kiện địa lý, tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, văn hóa - xã hội,...của các nước và một số lãnh thổ ở châu Á. Mời các bạn cùng tham khảo.

   113 p hdu 25/06/2022 41 0

 • Ebook Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương - Phần 1

  Ebook Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương - Phần 1

  Cuốn sách "Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương" giới thiệu khái quát những thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ thuộc châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương như: điều kiện địa lý, tự nhiên, lịch sử , tổ chức nhà nước, kinh tế, văn hoá - xã hội,... Sách được chia thành 2 phần, mời các...

   122 p hdu 25/06/2022 89 0

 • Ebook Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương - Phần 2

  Ebook Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương" giới thiệu các nước và lãnh thổ thuộc châu Mỹ và Châu Đại Dương. Danh sách các nước và lãnh thổ được sắp xếp theo vần chữ cái tiếng Việt trong từng châu lục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p hdu 25/06/2022 85 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280888106vi