Ebook Các đề thi theo hình thức tự luận môn Địa lý - Thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng: Phần 1

Cuốn sách "Các đề thi theo hình thức tự luận môn Địa lý" do Nguyễn Văn Tiến biên soạn nhằm giúp các em học sinh vừa ôn tập kiến thức vừa làm quen với các dạng cấu trúc đề thi và cách làm bài trong quá trình chuẩn bị ôn thi THPT Quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.