• Bài giảng Quản trị khu nghỉ dưỡng - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị khu nghỉ dưỡng - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị khu nghỉ dưỡng gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về quản trị khu nghỉ dưỡng, cơ cấu tổ chức quản lý của khu nghỉ dưỡng, quản trị quá trình kinh doanh khu nghỉ dưỡng,...

   114 p hdu 26/01/2021 212 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Nội dung bài giảng Hướng dẫn du lịch chương 5 được trình bày như sau: Nghiệp vụ quản lý đoàn khách và kỹ năng giao tiếp của hướng dẫn viên du lịch, xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn du lịch,...

   44 p hdu 26/01/2021 224 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Nội dung bài giảng Hướng dẫn du lịch chương 4 được trình bày như sau: Một số khái niệm, quá trình chuẩn bị hướng dẫn tham quan, phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch, hướng dẫn tham quan đi bộ,...

   28 p hdu 26/01/2021 217 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Nội dung bài giảng Hướng dẫn du lịch chương 3 được trình bày như sau: Chuẩn bị trước chuyến đi, tổ chức hoạt động trong chuyến đi, hoạt động sau chuyến đi,...

   41 p hdu 26/01/2021 207 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Nội dung bài giảng Hướng dẫn du lịch chương 2 được trình bày như sau: Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận điều hành, chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch, vai trò và trách nhiệm của hướng dẫn viên du lịch,...

   32 p hdu 26/01/2021 223 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Nội dung bài giảng Hướng dẫn du lịch chương 1 được trình bày như sau: Khái luận cơ bản về hoạt động hướng dẫn du lịch, khái niệm và phân loại hướng dẫn viên du lịch, những hoạt động chủ yếu của hoạt động hướng dẫn du lịch,...

   66 p hdu 26/01/2021 197 0

 • Bài giảng Tổng quan du lịch - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tổng quan du lịch - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tổng quan du lịch trình bày các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan du lịch, đối tượng và nội dung học phần, phương pháp nghiên cứu học phần,...

   96 p hdu 26/01/2021 182 0

 • Giải pháp phát triển loại hình du lịch Homestay tại cụm cù lao An Bình – Vĩnh Long

  Giải pháp phát triển loại hình du lịch Homestay tại cụm cù lao An Bình – Vĩnh Long

  Trong thời gian vừa qua, ngành du lịch Vĩnh Long đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, đặc biệt là sự phát triển của loại hình du lịch ở nhà dân (Homestay) tại cụm cù lao An Bình đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân địa phương và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của tỉnh.

   4 p hdu 24/08/2020 190 1

 • Các yếu tố tạo nên sự thành công của dịch vụ du lịch Homestay tại Việt Nam

  Các yếu tố tạo nên sự thành công của dịch vụ du lịch Homestay tại Việt Nam

  Bài viết khái quát thực trạng kinh doanh Homestay tại Việt Nam; từ đó trình bày một số yếu tố cơ bản nhằm phát triển dịch vụ du lịch Homestay: yếu tố văn hóa cư dân bản địa; cách thức làm du lịch của chủ hộ kinh doanh Homestay và các công ty Lữ hành; cơ sở hạ tầng, giao thông và vai trò của cộng đồng trong phát triển bền vững.

   6 p hdu 24/08/2020 141 1

 • Các yếu tố tác động đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách du lịch Homestay: Nghiên cứu trường hợp Bến Tre

  Các yếu tố tác động đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách du lịch Homestay: Nghiên cứu trường hợp Bến Tre

  Bài viết nhằm xác định và lượng hóa các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách du lịch Homestay. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua thảo luận nhóm cùng 10 khách hàng đang du lịch Homestay, nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phỏng vấn...

   14 p hdu 24/08/2020 254 1

 • Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch, dẫn đến hành vi truyền miệng tích cực đối với du lịch homestay tại tỉnh Thừa Thiên Huế

  Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch, dẫn đến hành vi truyền miệng tích cực đối với du lịch homestay tại tỉnh Thừa Thiên Huế

  Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch, dẫn đến hành vi truyền miệng tích cực đối với du lịch Homestay tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dựa vào dữ liệu thu thập được từ 208 khách du lịch, dữ liệu được xử lý bằng công cụ SPSS: thống kê mô tả, kiểm tra thang đo Cronbacsh’a Alpha, phân tích...

   14 p hdu 24/08/2020 264 1

 • Phát triển loại hình du lịch homestay tại thành phố Cần Thơ

  Phát triển loại hình du lịch homestay tại thành phố Cần Thơ

  Du lịch homestay hiện đang là một trong những loại hình du lịch được yêu thích, thu hút nhiều khách du lịch tại thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Bởi vì đây là một loại hình du lịch có trách nhiệm, hỗ trợ cho các mục tiêu bảo tồn môi trường tự nhiên, các giá trị văn hóa bản địa, phát triển cộng đồng,...

   13 p hdu 24/08/2020 297 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu