Tinh thần từ bi trong truyện cổ Quan Âm Thị Kính

Bài viết phân tích quan niệm từ bi nhìn từ góc độ Phật giáo; sự thể hiện tinh thần từ bi trong truyện; sự ảnh hưởng của nhân vật mang tính từ bi trong truyện và trong cuộc sống đời thường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc các nội dung bài viết.