Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 1 - Trần Cẩm Vân

Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên; Sự phân bố của vi sinh vật trong đất; Sự phân bố của vi sinh vật theo vụ mùa; Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường không khí; Vai trò của vi sinh vật trong cân bằng sinh thái;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.