Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 2 - Trần Cẩm Vân

Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên nhân của sự mất cân bằng sinh thái; Một số biện pháp vi sinh bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.