Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình giới thiệu các nội dung: Sáng tạo, trí thông minh và tư duy và tưởng tượng; nhân cách và động cơ sáng tạo, sáng tạo của tổ chức và phát triển năng lực sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.