Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình Tâm lý học sáng tạo trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về tâm lý học sáng tạo, phương pháp nghiên cứu, bản chất của sáng tạo, cơ sở sinh học và xã hội của sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.