Ebook Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp: Phần 1

Cuốn sách Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các bộ phận của kết cấu thép nhà công nghiệp; Tính toán khung ngang. Mời các bạn cùng tham khảo!