Ebook Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế cột; Thiết kế dàn kì kèo. Mời các bạn cùng tham khảo!