Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 2

Cuốn sách "Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lý thuyết của PIA GALPERIN về các bước hình thành hành động trí tuệ; sự phát triển tiếp theo của phạm trù hoạt động trong tâm lý học Xô Viết; ứng dụng tâm lý học hoạt động vào lĩnh vực dành học. Mời các bạn cùng tham khảo!