Ebook Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tầm soát cổ phiếu và thực hành; nhận biết con sóng thần trên thị trường chứng khoán; một số phong cách đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; tầm soát nhà đầu tư lớn, tổ chức, nhóm cổ đông; một số biểu đồ siêu cổ phiếu;...Mời các bạn cùng tham khảo!