Ebook Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 1

Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tôi đã đầu tư như thế nào trong hơn 20 năm qua; bức tranh thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2021; tư duy hệ sinh thái làm giàu trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 15 quy tắc vàng trong đầu tư cổ phiếu; quản trị tài chính cá nhân; đầu tư cổ phiếu dài hạn;...Mời các bạn cùng tham khảo!