Ebook Luật trí não: Phần 1

Phần 1 gồm các quy luật: luyện tập, tồn tại, thiết lập hệ thống thần kinh kết nối, sự chăm chú, trí nhớ ngắn hạn, trí nhớ dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.