Ebook Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm mức tưới: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm mức tưới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Kỹ thuật tưới phun mưa; Các hình thức và thiết bị phun mưa hiện có ở Việt Nam; Các giải pháp giảm mức tưới;... Mời các bạn cùng tham khảo!