Ebook Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ" trình bày những nội dung chính sau: cơ sở CNC; các phương pháp kẹp dụng cụ cắt; quy trình gia công trên máy CNC; vận hành máy CNC; sự vận hành DNC - điều khiển số trực tiếp; lập trình trung tâm tiện CNC; các hệ tọa độ trong lập trình trung tâm tiện CNC;... Mời các bạn cùng tham khảo!