Ebook Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ" tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: lập trình trung tâm gia công CNC; CAD/CAM thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính/chế tạo với sự hỗ trợ của máy tính; chế tạo với sự hỗ trợ của máy tính (CAM) từ các mô hình Solid; lập trình hội thoại Mazatrol;... Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)