Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành:Phần 1

Cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành" giới thiệu tới người đọc các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành như: Luật xuất bản, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP,... Mời các bạn tham khảo.