Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành:Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành" giới thiệu tới người đọc các Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, Quyết định số 115/QĐ-TTg, Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT, Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT,... Mời các bạn tham khảo.