Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 2

Cuốn sách "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thực trang thu hút, sử dụng và tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài ở nước ta trong thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo!