Ebook Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả: Phần 1

Tài liệu Thuốc bảo vệ thực vật - Biện pháp sử dụng an toàn, hiệu quả: Phần 1 sẽ mang đến cho các bạn những hiểu biết cơ bản về thuốc bảo vệ thực vật, các ưu và nhược điểm của biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, các chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật dùng trong sản xuất nông nghiệp, vật liệu bao gói các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.