Ebook Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, tài liệu Thuốc bảo vệ thực vật - Biện pháp sử dụng an toàn, hiệu quả: Phần 2 tiếp tục trình bày các tính độc hại của thuốc bảo vệ thực vật và những nguyên tắc đảm bảo an toàn, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao trong lưu thông sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật và các biện pháp sơ cứu,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.