Đổi mới công nghệ, thiết bị chế biến và bảo quản hạt giống lúa

Đầu tư đổi mới Công nghệ, thiết bị chế biến và bảo quản hạt giống lúa phù hợp QCVN 01-158:2014/BNNPTNT để bảo quản hạt giống lúa với quy mô từ 180 - 200 tấn hạt giống/ năm, nhằm duy trì chất lượng hạt giống theo QCVN 01-54:2011/BNNPTNT trong quá trình bảo quản; nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản, giảm tổn thất và đáp ứng được nhu cầu thị trường hạt giống lúa hiện nay, đồng thời tiết kiệm nhân công và hạ giá thành sản phẩm