Đổi mới công nghệ, thiết bị trong chế biến và bảo quản hạt giống lúa

Bài viết trình bày về đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao năng suất đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, giảm giá thành sản phẩm góp phần tăng thu nhập cho doanh nghiệp.