Bài giảng Thiết kế nội dung E - learning: Chương 1: Tổng quan về E-Learning

Bài giảng "Thiết kế nội dung E - learning: Chương 1: Tổng quan về E-Learning" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được tổng quan về E-Learning; Mô hình hệ thống E-Learning; Ưu điểm và hạn chế của E-Learning;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng tại đây.