Bài giảng Thiết kế nội dung E-learning: Chương 2 - Vấn đề chuẩn trong E-Learning

Bài giảng "Thiết kế nội dung E-learning: Chương 2 - Vấn đề chuẩn trong E-Learning" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được những vấn đề chuẩn trong E-Learning; Biết được các chuẩn dóng gói trong E-learning; Các thành phần cơ bản của metadata;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng tại đây.