Bài giảng Bảo trì hệ thống điện trong công nghiệp: Phần 2 - Nguyễn Ngọc Phúc Diễm, Trịnh Hoàng Hơn

Phần 2 giới thiệu một số lưới mạng điện quốc gia. Thông qua chương này người học có thể biết được một số mạng lưới điện quốc gia, biết được cấu trúc vận hành của một số hệ thống điện,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.