Ảnh hưởng của thần thoại đến lĩnh vực văn học và nghệ thuật của văn minh Hy Lạp cổ đại

Thần thoại Hy Lạp không chỉ là di sản văn hóa của nhân dân Hy Lạp mà từ lâu đã trở thành một giá trị phổ biến vô cùng quý báu của gia tài văn hóa nhân loại. Thật vậy, hiếm có thần thoại của dân tộc nào trên thế giới lại luôn luôn tái sinh, luôn luôn có mặt, hiện diện trong đời sống hàng ngày như thần thoại Hy Lạp. Ngay từ khi mới xuất hiện, thần thoại Hy Lạp đã trở thành nguồn cảm hứng phong phú, bất tận, là nhân tố thổi hồn cho văn học, thơ ca, hội hoạ, điêu khắc và rất nhiều nhiều lĩnh vực khác... Mời các bạn cùng tham khả bài viết để biết thêm các ảnh hưởng của thần thoại Hy Lạp đến lĩnh vực văn học và nghệ thuật.