• Ebook Tế bào và Các quá trình sinh học: Phần 2

    Ebook Tế bào và Các quá trình sinh học: Phần 2

    Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Tế bào và Các quá trình sinh học". Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức về: Sinh học và tế bào, năng lượng sinh học, di truyền tiến hóa và công nghệ gen. Cuốn sách có thể là tài liệu tham khảo học tập cho sinh viên các ngành sinh học, công nghệ sinh bọc, công nghệ thực phẩm...

     138 p hdu 08/10/2016 239 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số